Email this to someoneShare on Google+Print this pageTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on Pinterest

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คอนซีฟว์พลัส Conceive Plus® เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท SASMAR ประเทศเบลเยี่ยม
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ maveta.com maveta.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคล (Personal information) ของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ maveta.com นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราบนเว็บไซต์ Maveta (รวมถึง บริษัท ย่อยและ บริษัท ในเครือ) ซึ่งเชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่าเวปไซต์ MAVETA) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้นำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณออฟไลน์ ไม่ได้นำไปใช้กับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เชื่อมโยงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เวปไซต์ MAVETA อาจเชื่อมโยงไปถึง MAVETA ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ การเข้าใช้งานของเว็บไซต์ MAVETA จะเชื่อมโยงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการใช้งานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่ใช้งานเว็บไซต์ MAVETA หรือก่อนทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา
“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดไว้ว่าอย่างไร ?
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณหรือพอจะใช้ในการระบุตัวตนของคุณและที่ถูกส่งไปและ / หรือที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ MAVETA และเว็บไซต์ที่ดูแลโดย MAVETA ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง ชื่อของคุณที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ วิธีการที่ MAVETA เก็บข้อมูลทางออนไลน์มีดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดย MAVETA มีสองช่องทาง คือ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมายังเวปไซต์ MAVETA มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใส่ลงในเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์ (Shipping Address) ที่อยู่อีเมล (Email Address) และ / หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับรับข้อมูลข่าวสารจาก MAVETA เพื่อการติดต่อกับฝ่ายบริการของ MAVETA หรือการตอบข้อมูลเพื่อการสำรวจจาก MAVETA  เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณไม่ควรให้ข้อมูลกับ MAVETA ในส่วนที่ไม่ได้รับการร้องขอเพื่อการเฉพาะใดๆ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุผู้ใช้งานได้: เว็บไซต์ MAVETA อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวคุณเอง ข้อมูลเหล่านี้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อาจมีการเก็บรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่น คุกกี้ แท็กอินเตอร์เน็ตและเว็บบีคอน เบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณที่ส่งข้อมูลอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์ของ MAVETA  ข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถระบุประเภทได้ เช่น URL ของเว็บไซต์ที่คุณเพิ่งเข้าเยี่ยมชม และเบราว์เซอร์รุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ  เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้สามารถทำให้การใช้งานของเวปไซต์ MAVETA ง่ายขึ้น โดยการอนุญาตให้ MAVETA สามารถให้บริการที่ดีกว่า โดยการปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้บริโภคที่ได้จากการรวบรวมสถิติการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการบริหารจัดการและปรับปรุงเวปไซต์ MAVETA คุณลักษณะบางอย่างของว็บไซต์ MAVETA อาจไม่ทำงานหากไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบพาสซีฟ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของคุณได้หากไม่ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ภายใต้สถานการณ์ใดบ้างที่ MAVETA อาจทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ?

MAVETA จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ผ่านเว็บไซต์ MAVETA เพื่อการตอบสนองต่อคำถามของคุณ เพื่อการการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ หลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลลงในฟอร์มข้อมูลหรือในเว็บไซต์ MAVETA  MAVETA อาจใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตนบางอย่างที่จะช่วยให้เว็บไซต์ที่จะสามารถ “จำ” การตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณเช่น ในส่วนของเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมบ่อย และ ถ้าคุณเลือกใช้เวปไซต์โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานของตัวเอง นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่นการให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ MAVETA หรือบริการที่จะเชิญท่านเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ

MAVETA อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ของ MAVETA เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราทำการปรับปรุงและออกแบบเว็บไซต์ MAVETA และผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารข้อมูลกับคุณ เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดและใช้สำกรับการออกแบบการวิจัย และเพื่อความสะดวกในการทำงานทางธุรกิจอื่น ๆ
คุณอาจจะจำกัดปริมาณและชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ MAVETA จะได้รับ โดยเลือกที่จะไม่ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในรูปแบบหรือไม่ให้ข้อมูลในเวปไซต์ของ MAVETA  ในบางส่วนของบริการออนไลน์ของเรา คุณสามารถเข้าถึงได้ถ้าคุณได้ให้เรามีข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ส่วนอื่น ๆ ของเว็ปไซต์ MAVETA อาจถามว่าคุณต้องการที่จะเลือกหรือเลือกลงในรายชื่อผู้ติดต่อของเราสำหรับข้อเสนอโปรโมชั่นและบริการเพิ่มเติมที่อาจเป็นที่สนใจของคุณหรือไม่
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยจำกัดโดยพนักงานของ MAVETA โดยบางบริษัทที่ MAVETA อาจดำเนินการร่วมกันและโดยบุคคลและหน่วยงานซึ่งสัญญากับ MAVETA ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับ MAVETA เราฝึกอบรมพนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและวิธีการในการจัดการและการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ ระะบบปฏิบัติงานของเราคือ  เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมที่จะดำเนินการร่วมกับบริษัท ที่ต้องการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้การปฏิบัติ MAVETA อาจต้องใช้บริการจากผู้รับเหมาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นที่จะทำหน้าที่สำหรับ MAVETA เท่านั้น
MAVETA ไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการโครงการร่วมกันหรือที่จะดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านผู้รับเหมา หากต้องปฏิบัติตามกฎหมาย MAVETA จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแก่บุคคลที่สามเหล่านั้น เว้นแต่คุณจะได้รับการให้บริการมีโอกาสที่จะเลือกเข้ามาหรือเลือกออกจากการเปิดเผยนี้ แต่ถ้า MAVETA มีการขายผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานใดๆ ภายในบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถดำเนินการต่อเพื่อให้คุณมีข้อมูลและการบริการได้ ถ้า MAVETA ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับประชาชนและหน่วยงานที่ช่วยให้เราทำกิจกรรมทางธุรกิจ MAVETA จะต้องใช้บุคคลเหล่านั้นและหน่วยงานนั้นเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับการทำงานของ MAVETA เท่านั้น MAVETA สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จะตอบสนองต่อการร้องขอของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์ความมั่นคงของชาติหรือเมื่อมีการกำหนดโดยกฎหมาย
MAVETA มีการรักษาความปลอดภัยในแต่ละหน้าเว็บที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ เราขอให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ MAVETA ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นเมื่อมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ MAVETA คุณจะต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยง นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวของบุคคลที่สามก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคล
คุณอาจจะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากข้อมูลลูกค้าของเราในปัจจุบัน หรือเพื่อการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยการติดต่อกับเราตามวิธีที่ระบุไว้ด้านล่างวิธีใดวิธีหนึ่ง สำหรับการเก็บบันทึกเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่คุณให้ไว้เพื่อการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์

วิธีการสำหรับติดต่อกับ MAVETA

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราหรือถ้าคุณต้องการที่จะยกเลิกการสื่อสารในอนาคตจากธุรกิจกับ MAVETA โปรดติดต่อเราโดยการคลิกที่ “ติดต่อเรา” หรือโดยการส่งอีเมลหาเราที่ helpdesk@maveta.com หรือคุณอาจจะส่งจดหมายไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:
บริษัท มาวีตา จำกัด
เรียน ฝ่ายกฎหมาย

ในการติดต่อกับ MAVETA โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน (ถ้ามี), ที่อยู่เว็บไซต์หรือโปรแกรมเฉพาะที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคล คำอธิบายรายละเอียดคำถามหรือคำร้องของคุณ หากคุณต้องการที่จะลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและจะติดต่อเราผ่านทาง e-mail กรุณาใส่ “คำขอลบข้อมูล” หรือ “คำขอแก้ไขข้อมูล” ในบรรทัดหัวเรื่องของ e-mail เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

MAVETA อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้  MAVETA จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ MAVETA นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 และมีผลบังคับใช้ทันที