ภาวะมีบุตรยากแบบที่สอง

การเอาชนะภาวะมีบุตรยากประเภทที่สอง (secondary infertiltiy)

ภาวมีบุตรยากแบบที่สอง: การมีบุตรยากแบบที่สองคืออะไร เหตุใดจึงเกิดกับเรา

"ภาวะมีบุตรยากประเภทที่สอง" (secondary infertility) หมายถึง การมีปัญหาในการตั้งครรภ์และการอุ้มครรภ์ ที่ไม่สามารถอยู่จนครบกำหนดคลอดได้หลังจากที่เคยมีลูกมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งคน  ปัญหา ภาวะมีบุตรยากแบบที่สอง พบได้ค่อนเยอะในปัจจุบัน และพบได้มากถึง 20% ของคู่สมรสที่ต้องการมีลูกมากกว่าหนึ่งคน

คุณอาจเคยทราบมาแล้วหรือรู้อยู่กับตัวเองว่าการตรวจวินิจฉัย ภาวะมีบุตรยากแบบที่สอง ทำได้ยาก เพราะผู้ที่กำลังพบกับปัญหานี้ที่ผ่านมาได้เคยให้กำเนิดลูกมาแล้วอย่างประสบผลสำเร็จดี (ไม่ว่าจะด้วยความบังเอิญหรือเกิดตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้อย่างง่ายดายก็ตาม)  จุดสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณควรทราบคือ สภาวะความพร้อมในการตั้งครรภ์ของร่างกายคุณ เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณภาพและจำนวนไข่ที่ผู้หญิงมีจะลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น และเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ชาย จำนวนสเปิร์ม การเคลื่อนไหวและรูปร่างของสเปิร์มจะมีคุณภาพลดลงด้วย ปัจจัยอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สองเช่นกัน เช่น การมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหลังคลอด การมีปัญหาติดเชื้อ อาหารที่รับประทาน การขาดการออกกำลังกายสามารถก่อให้เกิดปัญหา ภาวะมีบุตรยากแบบที่สอง ได้ทั้งสิ้น

มีบุตรยากแบบที่สอง มาวีตา

มีลูกคนที่สองไม่สำเร็จเสียที (ตกอยู่ในภาวะ ภาวะมีบุตรยากแบบที่สอง) ต้องทำอย่างไรดี

ถ้าคุณคิดว่าตนเองมีปัญหาในการมีลูกคนต่อๆ มา คุณอาจใช้ตัวช่วยเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ได้ โชคดีที่เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กว่ายุคพ่อแม่ของเรามาก ก่อนที่จะเริ่มปรึกษาแพทย์เฉพาะทางคุณอาจลองสำรวจตัวเลือกต่างๆ เหล่านี้ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อคู่สมรสหลายๆ ท่าน

โภชนาการที่ดี และการออกกำลังกาย: การมีน้ำหนักตัวมากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปัญหาการมีบุตรยากสำหรับฝ่ายหญิง (ผู้ชายที่มีน้ำหนักตัวเกินส่งผลทำให้มีลูกยากได้เช่นกัน แต่ผลกระทบนั้นไม่ชัดเจนเท่ากับฝ่ายหญิง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีฮอร์โมนผลิตออกมามากเนื่องจากร่างกายมีไขมันมาก ส่งผลทำให้ความสามารถในการมีลูกลดลง  เช่นเดียวกัน ผู้ที่ผอมเกินไปก็สามารถพบปัญหามีลูกยากได้เช่นกัน การมีค่าดรรชนีมวลร่างกาย (BMI: Body Mass Index) อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 24.0 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ "ปกติ" และเหมาะสมสำหรับผู้ต้องการมีบุตร

การออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เป็ฯสี่งที่ส่งผลดีต่อร่างกายและสภาพอารมณ์จิตใจของคุณด้วย การออกกำลังกายจะส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้เลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ รวมทั้งอวัยวะในระบบสืบพันธุ์มากขึ้น การทำโยคะก็ส่งผลดีต่อผู้ต้องการมีบุตรเช่นกัน

ตัวช่วยและทิปส์อื่นๆ: การทดสอบหาวันตกไข่ทุกเดือน จะช่วยให้คุณทราบช่วงเวลาที่ตนเองมีโอกาสในการตั้งครรภ์มากที่สุด ทำให้คุณสามารถกะช่วงเวลาการมีเพศสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม อย่างน้อยที่สุด คุณสามารถใช้ชุดทดสอบการตกไข่แบบตรวจกับปัสสาวะที่สามารถทำการทดสอบได้ด้วยต้วเอง คุณสามารถทราบช่วงเวลาไข่ตกได้ 24-48 ชั่วโมงล่วงหน้าทำให้คุณสามารถกะช่วงเวลาสำหรับการมีเพศสัมพันธุ์ได้อย่างสะดวก

เทคนิคการมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ตั้งครรภ์ ให้ฝ่ายชาดสอดใส่ให้ลึก และร่วมรักกันในท่านอนหงายหรือท่าด๊อกกี้ หากผู้หญิงถึงจุดสุดยอดจะทำช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น เพราะกล้ามเนื้อภายในช่องคลอดจะมีการบีบรัดตัวเป็นจังหวะ ช่วยให้น้ำอสุจิถูกดันเข้าปากมดลูกได้มากขึ้น หลังจากฝ่ายชายปล่อยน้ำเชื้อออกมาแล้วพยายามยกสะโพกให้สูง โดยการหาหมอนมารองก้นไว้ประมาณ 20 นาทีในขณะที่นอนอยู่ ทั้งหมดนี้ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารับรองแต่เป็นความเชื่อที่ไม่มีข้อเสียหายอย่างใดหากคุณทำตาม การจัดท่านอนดังที่กล่าวมาเพราะต้องการให้น้ำเชื้อได้ไหลรวมตัวกันที่ปากมดลูก และช่วยให้ตัวอสุจิในน้ำเชื้อเคลื่อนเข้าสู่ภายในมดลูกได้อย่างสะดวก

เมือกที่หลั่งออกมาจากช่องคลอดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเช่นกัน เมื่อเข้าใกล้ช่วงไข่ตกเมือกช่องคลอดจะมีลักษณะเปลี่ยนไป เรียกว่า "มูกไข่ตก" (fertilie cervical mucus) ตัวมูกมีลักษณะใส ยืดตัวได้มาก และมีความเบาบาง ตัวอสุจิสามารถว่ายผ่านมูกนี้ได้อย่างสะดวก ช่วยให้เดินทางไปหาไข่ได้สะดวก มูกจะช่วยป้องกันอสุจิ โดยการปรับสภาพ pH  หากพบว่าคุณมีมูกไข่ตกน้อยสามรรถใช้เจลหล่อลื่น conceive plus เพื่อช่วยปรับสภาวะภายใน ให้เหมาะกับอสุจิ ช่วยบรรเทาภาวะช่องคลอดแห้ง ทำให้การมีเพศสัมพันธ์เป็นไปอย่างสุขสม และช่วยให้ตัวอสุจิมีการเคลื่อนไหวดี

การพบแพทย์เฉพาะทาง

หากให้เวลกกับวิธีการด้านบนแล้วยังไม่สำเร็จ คุณอาจพิจารณาเข้าพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อขอความช่วยเหลือให้คุณสามารถมีบุตรได้ จะเข้าพบเมื่อไหร่มีข้อพิจารณาเช่นเดียวกับภาวะผู้มีบุตรยากทั่วไป (primary infertility) คือ หากคุณอายุไม่ถึง  35 ปี มีเพศสัมพันธ์ตามปกติสัปดาห์ละสองสามครั้ง ผ่านไปแล้วหนึ่งปียังไม่มึลูก แนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางได้ และถ้าคุณมีอ(เช่น มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงตอนมีประจำเดือน พบว่ามีมูกมาก รู้สึกมีไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วม หรือรู้สึกเจ็บแปลบขณะหลั่ง) หรือปล่อยมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 6 เดือนแต่ยังไม่ติด แนะนำให้เข้าพบแพทย์เฉพาะทาง และทำการตรวจทั้งฝ่ายชายและหญิง

ข้อคิดดีๆ ก่อนจบ: ผลกระทบจากภาวะทางอารมณ์จากภาวะมีบุตรยากแบบที่สอง 

Secondary infertility สามารถส่งผลทางความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างมาก หากคุณไม่รู้ตัวและไม่เข้าไปจัดการแก้ไข ปัญหานี้อาจลุกลามก่อให้เกิดผลร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ ความเครียดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายมักจะมาควบคู่กัน เมื่อคนหนึ่งมีความกังวล ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจะบั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ของคุณ และของเขาด้วย นอกจากนั้นแล้ว ตอนนี้คุณมีอายุมากกว่าตอนที่คุณมีลูกคนแรก และคุณก็อยากให้ลูกมีเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน นอกจากนั้นหากเพื่อนๆ หรือสมาชิกในครอบครัวของคุณรู้ว่าคุณมีปัญหามีลูกคนที่สอง พวกเค้าอาจพูดว่า "มีลูกคนเดียวก็ถือว่าโชคดีแล้ว" แต่ไม่มีใครเข้าถึงความรู้สึกของคุณได้จริงๆ การเข้าไปพูดคุยตามฟอรั่มในเวปต่างๆ จะทำให้คุณได้แชร์ความรู้สึก รับทราบปัญหาที่ผู้อื่นพบซึ่งอาจคล้ายคลึงกับปัญหาของคุณ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายลงและสบายใจขึ้น