Email this to someoneShare on Google+Print this pageTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on Pinterest

http://www.early-pregnancy-tests.com/when-take-pregnancy-test.html

เริ่มตรวจตั้งครรภ์ได้เมื่อไหร่

คู่มือและวิธีการใช้ชุดตรวจทดสอบการตั้งครรภ์ >> เริ่มตรวจตั้งครรภ์ได้เมื่อไหร่

หลังจากได้ศึกษามาอย่างดี คุณใช้ชุดทดสอบการตกไข่และได้มีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่เหมาะสมที่สุด มาถึงตอนนี้คือช่วงการรอคอยที่ดูเหมือนว่าแต่ละชั่วโมงกินเวลาเป็นวัน ถ้าคุณกำลังพยายามตั้งครรภ์อยู่คุณอาจรู้สึกตื่นเต้น และอดไม่ได้ที่จะคอยนับวันว่าเมื่อไหร่จึงจะทำการทดสอบการตั้งครรภ์ซะที ปัจจุบันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะต้องรอให้ถึงวันครบกำหนดรอบเดือนมาเสียก่อนจึงตรวจตั้งครรภ์ได้ ณ ปัจจุบันนี้ คุณสามาถเริ่มตรวจตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และสามารถกำหนดทราบวันตรวจได้อย่าง แน่นอน และได้ผลการตรวจที่แม่นยำอีกด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่คุณสามารถตรวจเองได้ที่บ้าน

ในการกำหนดวันที่จะสามารถเริ่มตรวจตั้งครรภ์ได้ คุณควรทราบหลักการทำงานของชุดทดสอบเสียก่อน ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ทำงานโดยการตรวจหาฮอร์โมนตั้งครรภ์ที่เรียกว่า “human chorionic gonadotropin” หรือ hCG จากปัสสาวะ  ฮอร์โมน hCG ผลิตมาจากรก ซึ่งจะเริ่มมีการก่อตัวขึ้นหลังจากตัวอ่อนได้ทำการฝังตัวเข้ากับผนังโพรงมดลูกเรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปการฝังตัวจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 6-8 หลังการปฏิสนธิ (ประมาณ 7-10 วันหลังไข่ตก)

จะเริ่มตรวจตั้งครรภ์ได้เร็วเท่าไหร่ขึ้นกับความไวค่าการตรวจ hCG (sensitivity) ของแท่งทดสอบ ค่า sensitivity จะวัดเป็นหน่วยหนึ่งในพันของหน่วยสากล ซึ่งเขียนเป็นตัวย่อว่า mIU (mili International Unit) ฮอร์โมน hCG จะเริ่มผลิตออกมาเมื่อตัวอ่อนทำการฝังตัว ในระยะแรกๆ จึงมีปริมาณ hCG ผลิตออกมาน้อย เมื่อตั้วอ่อนเจริญเติบโตมากขึ้นก็จะมี hCG ผลิตออกมามากขึ้นตามไปด้วย แท่งตรวจที่มีความไวสูง (ค่า sensitivity ตัวเลขต่ำ) จะสามารถใช้ตรวจได้ผลอย่างแม่นยำตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉลี่ยแล้วเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ผู้หญิงจะมี hCG ที่ระดับ 25 mIU 10 วันหลังไข่ตก  50 mIU ที่ 12 วัน และมีระดับสูงกว่า 100 mIU ที่สองสัปดาห์หลังไข่ตก

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่สามารถใช้ “เริ่มตรวจได้เร็วที่สุด” สามารถใช้ตรวจ hCG ที่ระดับ 20 mIU/ml ได้อย่างแม่นยำ ทำให้คุณสามารถเริ่มตรวจทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 7-10 หลังไข่ตก ทำให้สารถเริ่มตรวจได้เร็วขึ้นมากกว่าการรอให้ครบกำหนดวันประจำเดือนขาดหลายวันทีเดียว

เมื่อถึงเวลาเลือกซื้อชุดตรวจทดสอบการตั้งครรภ์คุณจะเห็นว่ามีสองแบบให้เลือก คือแบบ test strip และแบบ midstream การเลือกใช้แบบไหนขึ้นกับความชอบของคุณ ผู้หญิงบางคนชอบแบบ midstream เพราะสะดวกกว่าไม่ต้องรองปัสสาวะใส่ถ้วย ในขณะที่บางคนชอบแบบ test strip เพราะราคาย่อมเยากว่า

สัญญาณของการตั้งครรภ์

หากคุณพร้อมทดสอบการตั้งครรภ์แล้ว การสังเกตุสัญญาณทางร่างกายก็มีประโยชน์ เพื่อช่วยดูว่าเกิดการตั้งครรภ์แล้วหรือยัง สัญญาณทางร่างกายที่สามารถสังเกตุเห็นได้ได้แก่:

  • พบรอยหยดเลือดจางๆ (เลือดล้างหน้าเด็ก หรือ implantation bleeding) ผู้หญิงบางคนสามารถสังเกตุเห็นรอยหยดเลือดปริมาณเล็กน้อย หรือมีอาการเจ็บท้องน้อยร่วมด้วย เป็นอาการที่สามารถพบได้เมื่อเกิดการฝังตัวของตัวอ่อนเข้ากับผนังโพรงมดลูก
  • หน้าอกบวมขยายใหญ่ขึ้น
  • รู้สึกเพลีย เหนื่อยง่าย
  • รู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้นเป็นพิเศษ
  • หารคุณพบอาการเหล่านี้ในช่วง 7-10 วันหลังไข่ตก คุณอาจเริ่มตรวจการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ได้เลย
  • ในกรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มตรวจตั้งครรภ์เมื่อไหร่ดี ยกตัวอย่างเช่น คุณมีประจำเดือนไม่ปกติ คุณอาจเข้าพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม

 

More Pregnancy Test Articles