ใบอนุณาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1088/2557

เจลหล่อลื่น คอนซีฟว์พลัส ไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ และไม่มีผลเสียต่อการมีชีวิตรอดของอสุจิ

Conceive Plus เป็นเจลหล่อลื่นที่ไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอสุจิ และไม่ส่งผลในทางลบต่อการมีชีวิตอยู่รอดของอสุจิ คอนซีฟว์พลัส® พัฒนาจากหลักวิทยาศาสตร์ มีส่วนผสมของไอออนแคลเซียมและไอออนแมกนีเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเซลล์ร่างกาย และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสำหรับอสุจิเพื่อใช้ในกระบวนการปฏิสนธิ
lube-1 lube-2 lube-3
ภาพที่ 1. เมื่อบีบเจลหล่อลื่นทั่วๆ ไปไว้ข้างน้ำอสุจิและปล่อยทิ้งไว้ 10 นาที น้ำอสุจิกับเจลหล่อลื่นไม่รวมตัวกัน ภาพที่ 2. หลังจากบีบเจลคอนซีฟว์พลัสไว้กับน้ำอสุจิ 1 นาที ตัวอสุจิสามารถว่ายเคลื่อนที่ผ่านเจลได้ ภาพที่ 3. เมื่อผ่านไป10 นาทีหลังจากบีบเจลคอนซีฟว์พลัสไว้กับน้ำอสุจิ ตัวอสุจิว่ายเคลื่อนผ่านเจลได้อย่างทั่วถึง

เจลหล่อลื่นทั่วไปมักจะไม่สามารถหลอมรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำอสุจิได้  เจลหล่อลื่นเหล่านั้นทำหน้าที่เสมือนเป็นฉากกั้น กีดกันไม่ให้อสุจิเคลื่อนที่ผ่านได้ คอนซีฟว์พลัส ไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ และยังสามารถรวมตัวกับน้ำอสุจิได้ภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งนาที คอนซีฟว์พลัสเป็นเจลหล่อลื่นสูตรอ่อนโยนที่มีส่วนประกอบความเข้มข้นของสารในระดับที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับมูกไข่ตก(fertile cervical liquid) และนำ้อสุจิ เจลคอนซีฟว์พลัสจึงไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอสุจิ สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิสนธิ คุณสมบัติเหล่านี้อาจเป็นการช่วยให้ร่างกายมีการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ได้ คอนซีฟว์พลัสเป็นเจลสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีค่าออสโมลาลิตี้ (ค่าความเข้มข้นของสารละลาย) และค่า pH อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดของอสุจิและไข่

ภาพข้างบนแสดงให้เห็นว่า เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาทีแล้วก็ตาม เจลหล่อลื่นชนิดธรรมดายังคงมีการคงตัวไม่หลอมรวมกับนำ้อสุจิ เปรียบเสมือนม่านปราการไม่ให้ตัวอสุจิว่ายเคลื่อนผ่านเข้าไปได้ แต่สำหรับเจลคอนซีฟว์พลัส® เมื่อบีบวางไว้ข้างน้ำอสุจิและตรวจสอบที่เวลาเท่ากัน ตัวอสุจิสามารถว่ายเคลื่อนเข้าผ่านเนื้อเจลได้อย่างทั่วถึง

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้