ใบอนุณาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. 1088/2557

ใช้เจลหล่อลื่นคอนซีฟว์พลัสเพื่อบรรเทาภาวะช่องคลอดแห้ง

น้ำหล่อลื่นน้อย ช่องคลอดแห้ง ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ 

ผู้หญิงหลายท่านประสบปัญหาภาวะช่องคลอดแห้งในขณะที่อยู่ในช่วงต้องการมีบุตร ปัญหาช่องคลอดแห้งทำให้เกิดการเจ็บแสบในขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์บนเตียงของคุณ สำหรับผู้หญิงแล้ว หากการมีเพศสัมพันธ์หมายถึงความเจ็บปวดทึ่จะต้องพบเจออยู่เสมอๆ หรือปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดตามมาจากความไม่พึงพอใจของคุณทั้งสองคน ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากกิจกรรมในห้องนอน ตัวการที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเหล่านี้ อาจบั่นทอนทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเกิดรอยร้าวได้ ใช้เจลหล่อลื่นคอนซีฟว์พลัสเพื่อทดแทนน้ำหล่อลื่น เพิ่มความสะดวกสบายในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ คอนซีฟว์พลัสอ่อนโยน ลักษณะเนื้อเจลจำลองมูกไข่ตกและนำ้หล่อลื่น ถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่คุณไม่ได้มุ่งมั่นเพื่อมีบุตรสามารถใช้คอนซีฟว์พลัสได้ คอนซีฟว์พลัสสามารถใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยชนิดลาเท็กซ์และโพลียูรีเทนได้

สำหรับผู้ที่มีจำนวนอสุจิต่ำ

อสุจิน้อย ใช้คอนซีฟว์พลัสสำหรับผู้ชายที่พบว่าตนเองผลิตตัวอสุจิได้น้อย การใช้เจลหล่อลื่น คอนซีฟว์พลัส ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จะสามารถช่วยเติมความชุ่มชื่นและเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในช่องคลอด ช่วยให้ตัวอสุจิสามารถเดินทางว่ายไปหาไข่ได้ง่ายขึ้น การมีจำนวนตัวอสุจิต่ำไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถมีลูกได้ มันเป็นเพียงแค่ในแต่ละครั้งที่มีการหลั่งน้ำเชื้อออกมาจำนวนตัวอสุจิในน้ำเชื้อมีน้อยกว่าปกติเท่านั้น ฉะนั้น การมีตัวอสุจิที่แข็งแรงมีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่มีความสำคัญสำหรับการปฏิสนธิ

แคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับการมีชีวิตอยู่รอดของเซลล์ร่างกาย และเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิสนธิ คอนซีฟว์พลัส เป็นเจลสูตรที่มีการคิดค้นขึ้นมาตามหลักวิทยาศาสตร์ให้มีส่วนผสมของไอออนของธาตุทั้งสองนี้ อสุจิสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ดี คอนซีฟว์พลัสไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอสุจิ มีค่า pH และอิเลคโตรไลท์บาลานซ์ ไม่ทำลายอสุจิ

 

หลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นที่มาของเจลคอนซีฟว์พลัส

การที่อสุจิจะสามารถปฏิบัติหน้าที่และมีชีวิตอยู่รอดได้ (to function and survive) ตัวอสุจิต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอิเลคโทรไลท์บางชนิด ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่แตกตัวเป็นไอออนอิสระที่พบได้ในน้ำของเหลวที่หลั่งออกมาจากเซลล์ร่างกาย สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอยู่รอดและการว่ายเคลื่อนที่ของอสุจิให้ผ่านมูกช่องคลอดไปได้นั้น จะต้องเป็นสภาวะที่มีค่า pH อยู่ระหว่าง 7.0-8.5 และต้องเป็นสภาวะที่มีความเข้มข้นของสารเกลือแร่เท่ากับภายในเซลล์ (isotonic solution)  ค่าออสโมลาลิตี้ (osmolarity) คือการวัดค่าตัวเลขการละลายของสารมีหน่วยเป็น osmoles (Osmol) ในสารละลายหนึ่งลิตร (L)  การที่ตัวอสุจิจะมีชีวิตอยู่รอดและสามารถว่ายผ่านมูกช่องคลอดได้นั้น สารของเหลวภายนอกอสุจิจะต้องมีค่าออสโมลาลิตี้อยู่ระหว่าง 290-423 mOsmol/L  เจลคอนซีฟว์พลัสได้มีการพัฒนาคิดค้นสูตรขึ้นมาจากการศึกษาและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้มีทั้งค่า pH และค่าออสโมลาลิตี้ใกล้เคียงกับนำ้อสุจิ ซึ่งเป็นระดับที่มีความเหมาะสมต่อการมีชีวิตอยู่รอดของอสุจิ คอนซีฟว์พลัสเป็นเจลหล่อลื่นที่ไม่ทำลายอสุจิ สูตรอ่อนโยนต่อเนื้อเยื่ออ่อน สามารถใช้ได้ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้