Email this to someoneShare on Google+Print this pageTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on Pinterest
 คอนซีฟว์พลัส ตั้งครรภ์ วิธีธรรมชาติ
วิธีใช้เจล Conceive Plus
ทำไมเจลหล่อลื่นทั่วๆ ไปบางยี่ห้อลดโอกาสการตั้งครรภ์ และเจล Conceive Plus สามารถช่วยในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร
สารคัดหลั่งที่พบอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิง (cervical discharge) มีกลีเซอรอลอยู่ใช่ไหม
ความสำคัญของการใส่แร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมลงไปในเจล แร่ธาตุสองตัวนี้มีประโยชน์อย่างไร
เจล Conceive Plus มีค่า pH เท่าไหร่
เจล Conceive Plus® มีค่าออสโมลาลิตี้เท่าไหร่
Conceive Plus® มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิว อย่างเช่น สาร Pluronic หรือไม่
เจล Conceive Plus® มีส่วนผสมที่ได้จากเปลือกต้น larch อย่างเช่นสาร arabinogalactan หรือไม่
Conceive Plus เป็นเจลหล่อลื่นเพียงชนิดเดียวหรือไม่ที่มีความปลอดภัยต่อตัวอสุจิและเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตร
 

วิธีใช้เจล Conceive Plus
Conceive Plus® จากบริษัท Sasmar เป็นเจลหล่อลื่นสูตรอ่อนโยนที่มีความปลอดภัยต่ออสุจิ สามารถใช้ได้เหมือนกับการใช้เจลหล่อลื่นทั่วๆไป ทาเจลที่บริเวณจุดซ่อนเร้น หรือใช้ชนิดหลอดฉีดเพื่อให้เจลเข้าสู่ภายในได้อย่างสะดวก ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง สามารถทาเพิ่มได้ในขณะมีเพศสัมพันธ์ตามต้องการ ปริมาณเจลที่ใช้ขึ้นกับความชอบของคุณ  อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ใช้เจลอย่างน้อย 5 ml (ประมาณ 1 ช้อนชา)

การเติมความชุ่มชื้น และการบรรเทาความแห้งลดการเสียดสีในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จะช่วยให้ทั้งตัวคุณและเขามีความรู้สึกดี และยังช่วยให้เขาปล่อยน้ำอสุจิออกมาได้มากขึ้น มีงานศีกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตตัวอสุจิเพิ่มมากขึ้นถึง 50%

อ่าน วิธีใช้เจลชนิดหลอดบีบ และชนิดหลอดฉีด

ทำไมเจลหล่อลื่นทั่วๆ ไปบางยี่ห้อสามารถลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ เจล Conceive Plus® จากบริษัท Sasmar สามารถช่วยให้ตั้งครรภ์ได้อย่างไร
มีการศีกษาวิจัยทางคลินิคหลายชิ้นรายงานว่า เจลหล่อลื่นทั่วๆ ไปที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดสามารถทำลายตัวอสุจิได้ (ดูรายชื่อของงานศีกษาวิจัยอ้างอิงได้จากข้อมูลด้านล่าง) เจลหล่อลื่นเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อการมีชีวิตรอดของตัวอสุจิ และ/หรือเป็นอันตรายต่อการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ จึงไปลดโอกาส หรือ ไปทำให้โอกาสการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์หมดไป เจล Conceive Plus® จากบริษัท Sasmar มีคุณสมบัติแตกต่างจากเจลเหล่านั้น เพราะเป็นเจลสูตรที่คิดค้นขึ้นมาตามหลักวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นอันตรายต่อตัวอสุจิ ทั้งด้านการมีชีวิตอยู่รอดและการทำงานของตัวอสุจิ จึงเพิ่มโอกาสการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ของคุณ

รายชื่องานศึกษาวิจัยบางส่วน:
Tagatz GE, Okagake T, Sciarra JJ. The effect of vaginal lubricants on sperm motility and viability in vitro. Am. J. Obstet. Gynecol. 1972; 113:88.

Goldenberg RL, White R. The effect of vaginal lubricants on sperm motility in vitro, Fertil Steril, 1975; 26:872.
Monard S, Vaginal contraception: mechanical or chemical? NPN Med. 1983 May 2;3(50):591.
Tulandi T, Plouffe L Jr, McInnes RA. Effect of saliva on sperm motility and activity. Fertil and Steril, 1982; 38: 721.
Tulandi T, McInnes RA. Vaginal lubricants: effect of glycerin and egg white on sperm motility and progression in vitro. Fertil Steril, 1984; 41:151.
S P Boyers, M D Corrales, G Huszar, A H DeCherney, The effects of Lubrin on sperm motility in vitro, Fertil Steril 1987; 47(5):882.
Frishman GN, Luciano AA, Maier DB. Evaluation of Astroglide,* a new vaginal lubricant: effects of length of exposure and concentration on sperm motility, Fertil and Steril, 1992; 58: 630.
Anderson L., Lewis S.E.M., McClure N. The effects of coital lubricants on sperm motility in vivo, Human Reproduction, 1998; 13(12): 3351.
Agarwal A, Deepinder F, Cocuzza M, Short RA, Evenson DP, Effect of vaginal lubricants on sperm motility and chromatin integrity: a prospective comparative study, Fertil Steril. 2008 Feb,89:375
Kutleh W.H., Chao-Huai Chao M.S., Rjtter J.O., Byrd W. Vaginal lubricants for the infertile couple: effect on sperm activity. International Journal of Fertility, 1996; 41: 400.
Miller B, Klein TA, Opsahl MS. The effect of surgical lubricant on in vivo sperm penetration of cervical mucus, Fertil Steril 1994; 6:1171.
Kutteh, W.H., Lockton, J.M., Williams, L.J., Ke, R.W, A novel Fertility Friendly Lubricant for the Infertile Couple. Obstetrics and Gynecology 2008, 111: 20S.
Kutteh, W.H., Collins,B, Ke, R.W., Williams, L.J., ConceivEase Fertility Friendly Lubricant is Superior to other commercial lubricants in preserving Sperm Motility and Sperm Progresive Motility over 72 hours. Fertility and Sterility 2008, 90, S324.

สารคัดหลั่งที่พบอยู่ในช่องคลอดของผู้หญิง (cervical discharge) มีกลีเซอรอลอยู่ใช่ไหม
กลีเซอรอลเป็นส่วนประกอบที่พบอยู่ในสารคัดหลั่งภายในช่องคลอดตามธรรมชาติของผู้หญิง (Huggins et al. 1976, Preti et al. 1979, Huggins et al. 1981, Owen et al. 1999 below) โดยความเป็นจริงแล้วจากการศีกษาพบว่า ปริมาณของกลีเซอรอลในมูกที่หลั่งออกมาภายในช่องคลอดจะพบมากขึ้นในขณะที่ผู้หญิงมีอารมณ์ถูกกระตุ้นทางเพศ (Preti et al. 1979) ซึ่งคาดว่า การเพิ่มขึ้นของกลีเซอรอลนี้เป็นการทำให้มูกมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นมากขึ้น และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องทางชีววิทยาในช่วงระยะเริ่มต้นของกระบวนการสืบพันธุ์ด้วย (Huggins et al. 1981). เจลหล่อลื่น Conceive Plus® ของบริษัท Sasmar มีส่วนประกอบของกลีเซอรอลในปริมาณเล็กน้อย เพื่อเป็นการจำลองคุณลักษณะของมูกช่องคลอดธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น

กลีเซอรอลยังเป็นแหล่งของพลังงานซึ่งพบได้ในร่างกายของเรา กลีเซอรอลเป็นตัวที่ใช้เก็บรักษาเซลล์ และยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเก็บรักษาไข่และตัวอสุจิโดยวิธีแข่แข็ง (cryopreservation) อีกด้วย และด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการใช้เก็บรักษาเซลล์แบบแช่แข็ง จึงมีการศีกษาถึงผลของกลีเซอรอล ต่อการอยู่รอดและการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของมนุษย์อย่างมากมาย กลีเซอรอลเป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในการเก็บรักษาเซลล์แบบแช่แข็ง

มีงานวิจัยวิทยาศาสตร์หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า กลีเซอรอลในปริมาณเล็กน้อย (ซึ่งสามารถพบได้ในมูกช่องคลอด ดังที่ได้แสดงไว้ด้านบน) ไม่ส่งผลเสียต่อหน้าที่การทำงานการมีชีวิตอยู่ของตัวอสุจิ ยกตัวอย่างเช่น งานศีกษาชินหนึ้งจาก Tulandi etal. ซี่งได้มีการใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอย่างแพร่หลายได้แสดงให้เห็นว่า การใส่กลีเซอรอลลงไปในน้ำอสุจิของผู้ชายจนถึงความเข้มข้นของกลีเซอรอลที่ 2% ไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ในขณะที่เจลหล่อลื่นทั่วๆไปที่มีฤทธิ์ทำลายตัวอสุจิ ทำให้ตัวอสุจิหยุดการเคลื่อนไหวอย่างสิ้นเชิง และยังมีงานวิจัยอีกชิ้นจาก Crister et al., ที่แสดงให้เห็นว่า กลีเซอรอลในปริมาณสูงถึง 5% ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมงก็ตาม (ดูภาพที่ 2)

graph-2bgraph-1b

ภาพที่ 1. ผลของการกลีเซอรอลต่อการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ (ดัดแปลงจาก Tulandi et al, 1984) เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการมีกลีเซอรอลไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิอย่างมีนัยสำคัญถึงแม้ว่าจะใส่มากถึง 2%

graph-2agraph-2b

 

 

 

ภาพที่ 2. ผลของการกลีเซอรอลต่อการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ (ดัดแปลงจาก Crister et al, 1988). เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการมีกลีเซอรอลไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิอย่างมีนัยสำคัญถึงแม้ว่าจะใส่มากถึง 5% หลังจากที่ได้ปล่อยตัวอสุตจิทิ้งไว้รวมกับกลีเซอรอลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (กลีเซอรอลที่ 0% เป็น control)
รายชื่องานศึกษาวิจัยบางส่วน:

Tulandi T, McInnes RA. Vaginal lubricants: effect of glycerin and egg white on sperm motility and progression in vitro. Fertil Steril, 1984; 41:151.
Goldenberg RL, White R. The effect of vaginal lubricants on sperm motility in vitro, Fertil
Steril, 1975; 26:872. Huggins G and Preti G, Volatile c onstituents of human vaginal secretions, Am J Obstet Gynecol, 1976 Sep 1;126(1):129-36.
Preti G, Huggins G and Silverberg G, Alterations in the organic compounds of vaginal secretions caused by sexual arousal, Fertil Steril 1979;32:47–54.
Huggins G and Preti G, Vaginal odors and secretions, Clinical Obstetrics and Gynecology, 1981; 24; 355-377.
Critser JK, Huse-Benda AR, Aaker DV, Arneson BW, Ball GD. Cryopreservation of human spermatozoa. III. The effect of cryoprotectants on motility. Fertil Steril. 1988 Aug;50(2):314.

Owen D and Katz D, A vaginal fluid simulant, Contraception, 1999 Feb;59(2):91-5

ความสำคัญของการใส่แร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมลงไปในเจล แร่ธาตุสองตัวนี้มีประโยชน์อย่างไร

แคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติในน้ำหล่อเลี้ยงระหว่างเซลล์ และพบได้ในเซลล์ของมนุษย์ พบได้ในน้ำอสุจิและมูกช่องคลอดดังที่ได้มีการรายงานจากงานศีกษาวิจัยหลายชิ้น และได้แสดงรายชื่องานวิจัยบางส่วนที่ด้านล่างนี้ การค้นพบว่ามีแคลเซียมอยู่ในน้ำอสุจิสามารถเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1942 จากการศีกษาของ Huggins et al. แคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญ ที่จำเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดและหน้าที่ของทั้งตัวอสุจิและไข่ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยโดย Adampopulos et al. ซื่งได้ทำการศีกษากับผู้ชาย 143 คนพบว่า เมื่อตรวจสอบน้ำเชื้อของคนไข้ที่ผลิตตัวอสุจิได้แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ( asthenozoospermic) และคนไข้ที่ผลิตอสุจิได้น้อย พบว่าคนไข้ทั่้งสองกลุ่มนี้มีความเข้มข้นของแคลเซียมในน้ำอสุจิต่ำกว่าผู้ชายปกติธรรมดา และมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของแมกนีเซียมเช่นเดียวกันไม่ว่าคนไข้จะมีการติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว แคลเซียมยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวอสุจิในกระบวนการขั้นต้นของการเจาะผนังไข่ชั้นนอกก่อนการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นอีกด้วย (สามารถดูรายละเอียดได้จาก Evans et al.)

เจล Conceive Plus จากบริษัท Sasmar เป็นเจลชนิดเดียวเท่านั้นที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุเหล่าสำคัญสองตัวนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_in_biology
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_in_biology

รายชื่องานศึกษาวิจัยบางส่วน:
Huggins C, Scott WW, and J Heinen JH, CHEMICAL COMPOSITION OF HUMAN SEMEN AND OF THE SECRETIONS OF THE PROSTATE AND SEMINAL VESICLES Am J Physiol 136: 467-473, 1942.
Adamopoulos DA, Deliyiannis V. Seminal plasma magnesium, calcium and inorganic phosphate concentration in normozoospermic and subfertile men. Andrologia. 1983; 15: 648.
Sorensen M.B., Bergdahl I.A., Hjollund N.H.I., Bonde J.P.E., Stoltenberg M., Ernst E. Zinc, magnesium and calcium in human seminal fluid: relations to other semen parameters and fertility. Molecular Human Reproduction. 1999; 5(4): 331.
Deger O., Akkus I. Semen magnesium levels in fertile and infertile subjects. Magnesium. 1988; 7(1): 6.
Borland R.M., Hazra S., Biggers J.D., Lechene C.P. The elemental composition of the environments of the gametes and preimplantation embryo during the initiation of pregnancy. Biology of Reproduction. 1977; 16: 147.
Owen D and Katz D, A vaginal fluid simulant, Contraception, 1999 Feb;59(2):91-5.
Owen D and Katz D, A review of the physical and chemical properties of human semen and the formulation of a semen simulant. J Androl. 2005 Jul-Aug;26(4):459-69.
Homonnai ZT, Paz G, Weiss JN, David MP. Quality of semen obtained from 627 fertile men. Int J Androl. 1980; 3: 217.
Arver S, Sjoberg HE. Ionized calcium in human seminal plasma. Scand J Clin Lab Invest. 1983; 43(suppl): 123.
Theophanides T, Anastassopoulou J (eds). Magnesium: current status and recent developments, Kluwer Academic Publishers, 1997, Netherlands.
G. Wagner and R.J. Levin, Vaginal fluid. In: E.S.E. Hafez and T.N. Evans Editors, The Human Vagina Elsevier/North-Holland, New York (1978), pp. 121.
G. Wagner and R.J. Levin, Electrolytes in vaginal fluid during the menstrual cycle of coitally active and inactive women. J Reprod Fertil 60 (1980), pp. 17.
H.E. Mende, H. Spitzbart, V. Sieke and C. Vogel, Sodium, potassium, magnesium and calcium in vaginal content. Zentralbl Gynakol 112 (1990), pp. 1175.
Evans JP, Florman HM. The state of the union: the cell biology of fertilization. Nat Cell Biol. 2002 Oct;4 Suppl:s57.

เจล Conceive Plus มีค่า pH เท่าไหร่

การที่จะอยู่รอดและทำงานได้ดี ตัวอสุจิของมนุษย์ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีอิเลคโทรไลท์ (แร่ธาตุที่ละลายอยู่ในของเหลว) บางชนิด และอยู่ในสารที่มีช่วง pH ค่าออสโมลาลิตี้ (ความแตกต่างของความเข้มข้นของสารภายนอกเซลล์และในเซลล์) และค่าแรงตึงผิวในช่วงแคบๆ เท่านั้น องค์กรอนามัยโลก (ดูเอกสารอ้างอิงได้จากด้านล่าง) รายงานว่า สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ที่ตัวอสุจิจะสามารถอยู่รอดและเดินทางเคลื่อนผ่านมูกช่องคลอดไปได้จะต้องมีค่า pH อยู่ระหว่าง 7.0 ถึง 8.5 และต้องเป็นสภาวะที่มีค่าความเข้มข้นของเกลือแร่เท่ากับภายในเซลล์อสุจิ เจล Conceive Plus® จาก Sasmar ได้มีการคิดค้นสูตรเจลอย่างระมัดระวังเพื่อให้ตัวเจลมีค่า pH และค่าออสโมลาลิตี้ในระดับที่ปลอดภัยต่อตัวอสุจิ

รายชื่องานศึกษาวิจัยบางส่วน:
WHO Laboratory Manual for the examination of human Semen and Sperm-Cervical mucus interaction (1999), 4th Edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 
Mortimer D. Practical Laboratory Andrology (1994). Oxford University Press, NY.

เจล Conceive Plus® มีค่าออสโมลาลิตี้เท่าไหร่

Conceive Plus® มีค่าออสโมลาลิตี้ประมาณ 357mOsmol

Conceive Plus® เป็นเจลหล่อลื่นที่มีความปลอดภัยต่อตัวอสุจิ ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีค่าออสโลลาลิตี้ใกล้เคียงกับสภาพของร่างกายที่วัดได้ คือ 290-423mOsmol/L ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนที่และการมีชีวิตอยู่รอดของตัวอสุจิในระหว่างการเดินทางผ่านมูกช่องคลอด (ดูได้จาก Oven et al. ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง) จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การที่จะอยู่รอดและทำงานได้ดี ตัวอสุจิของมนุษย์ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีอิเลคโทรไลท์บางชนิด อยู่ในสารที่มีช่วง pH ที่มีค่าออสโมลาลิตี้และค่าแรงตึงผิวในช่วงแคบๆ เท่านั้น มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ทำการศีกษาวิจัย ระหว่างแพทย์กับนักวิจัยวิทยาศาสตร์ว่า ค่าออสโมลาลิตี่ที่แน่นอนของน้ำอสุจิ ในมูกช่องคลอด และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิสนธิของมนุษย์คือเท่าไหร่กันแน่ ในบรรดางานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ออกมานั้น งานวิจัยของ Anderson et al. (ดูด้านล่าง) ซึ่งได้ถูกนำไปใช้อ้างอิงมากที่สุดได้ทำการศีกษาเปรีบเทียบค่าออสโมลาลิตี้ของเจลหล่อลื่นยี้ห้อต่างๆ และได้ศีกษาดูว่าเจลเหล่านี้มีผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิหรือไม่ งานศีกษาพบว่า เจลหล่อลื่นที่มีค่าออสโมลาลิตี้ 422 ± 4.1 mosmol/L ไม่เป็นอันตรายต่อตัวอสุจิ ในขณะที่เจลที่มีค่าออสโลลาลิตี้ที่ตำ่กว่านี้มากอยู่ที่ 298 ± 8.8 mosmol/L เป็นอันตรายต่อตัวอสุจิ หากจะนำเพียงค่าออสโมลาลิตี้ของสารสองตัวนี้และผลที่ได้มาทำการประมาณผลที่น่าจะเกิดขึ้นย่อมจะทำให้ได้ผลตรงกันข้าม สิ่งสำคัญที่ควรจะพูดถึงคือ งานทดลองของ Anderson et al. นั้นได้มีการจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมือนกับสภาวะจริงที่ตัวอสุจิจะต้องว่ายผ่านในช่องคลอด โดยเป็นที่ทราบกันว่าระยะเวลาทั้งหมดที่ตัวอสุจิจะมีการสัมผัสกับเจลหล่อลื่นนั้นคือประมาณ 5-30 นาที ซึ่งหลังจากนั้นแล้วน้ำอสุจิโดยส่วนมากก็จะไหลกลับออกมาทางปากช่องคลอด

รายชื่องานศึกษาวิจัยบางส่วน:
Owen D and Katz D, A review of the physical and chemical properties of human semen and the formulation of a semen simulant. J Androl. 2005 Jul-Aug;26(4):459-69. Anderson L., Lewis S.E.M., McClure N. The effects of coital lubricants on sperm motility in vivo, Human Reproduction, 1998; 13(12): 3351.
Conceive Plus® มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิว อย่างเช่น สาร Pluronic หรือไม่
ไม่มี สารลดแรงตึงผิวส่วนมากแล้วจะพบในเจลหล่อลื่นที่มีมีฤทธิ์ฆ่าตัวอสุจิได้ (spermicidal) สารลดแรงตึงผิวจะใช้เพื่อช่วยให้สารต่างๆ ที่ไม่ละลายน้ำสามารถละลายน้ำได้ดีขึ้น มีงานวิจัยวิทยาศาสตร์ชิ้นหนึ่ง (Kurthz et al, 2002) แสดงให้เห็นว่า การใส่สารลดแรงตึงผิว Pluronic 127 เป็นอันตรายต่อตัวอสุจิถึงแม้ว่าเราจะยังคงต้องทำการศีกษากันต่อไปเพื่อที่จะได้สามารถยืนยันผลการทดลองเหล่านี้ให้แน่ใจ เจล Conceive Plus® จากบริษัท Sasmar เป็นเจลที่มีการคิดค้นสูตรตามหลักวิทยาศาสตร์ให้มีความปลอดภัยต่อตัวอสุจิ จึงไม่มีการใส่สารลดแรงตึงผิวใดๆ ทั้งสิ้น
รายชื่องานศึกษาวิจัยบางส่วน:
Kurz A, Viertel D, Herrmann A, Müller K., Localization of phosphatidylserine in boar sperm cell membranes during capacitation and acrosome reaction, Reproduction. 2005 Nov;130(5):615-26.

เจล Conceive Plus® มีส่วนผสมที่ได้จากเปลือกต้น larch อย่างเช่นสาร arabinogalactan หรือไม่

ไม่มี

เจล Conceive Plus® มีส่วนประกอบของโพลิเมอร์กรดที่เป็นอันตรายหรือไม่

ไม่มี โพลิเมอร์ที่ได้จากกรดอะครีลิคอย่งเช่น Carbomer มีฤทธิ์เป็นกรด และเป็นสารประกอบหลักตัวหนึ่งที่พบได้ในเจลหล่อลื่นที่มีฤทธิ์ฆ่าอสุจิ อย่างเช่น BufferGel (ดูเอกสารอ้างอิงได้จากด้านล่าง) ซึ่งจะไปลดการเกิดการปฏิสนธิและลดโอกาสตั้งครรภ์
รายชื่องานศึกษาวิจัยบางส่วน:
Lee C-H, Bagdon R and Chien YW, Comparative in vitro spermicidal activity of chelating agents and synergistic effect with nonoxynol-9 on human sperm functionality, Journal of pharmaceutical sciences, 1996, 85; 91-95.
Olmsted S, Dubin N, Cone R and Moench T, The rate at which human sperm are immobilized and killed by mild acidity, Fertil Steril. 2000 Apr;73(4):687-93.External links:
http://www.reprotect.com/products.shtml
http://www.jhu.edu/news_info/news/home02/jan02/germs.html
http://std.about.com/b/2007/09/27/go-buffergel.htm
Conceive Plus ปลอดภัยต่ออสุจิ และปลอดภัยต่กการเจริญพัฒนาของ embryo หรือไม่
มีความปลอดภัย เจล Conceive Plus® มีการพัฒนาขึ้นมาจากการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลชั้นนำที่เป็นที่เป็นที่นับถึอในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยต่อตัวอสุจิ และปลอดภัยต่อการเจริญพัฒนาของตัวอ่อน (embro) เจล Conceive Plus® ได้ถูกนำมาศีกษาอย่างละเอียด (ทั้งจากที่ผลิตโดยโรงงานในประเทศออสเตรเลียและเบลเยี่ยม) และงานวิจัยบางส่วนของเราได้มีการตีพิมพ์ในวารสาร  American Society for Reproductive Medicine ซึ่งสามารถดูผลการวิจัยได้จาก  “The Science” ที่หน้าเวปของ Conceive Plus www.conceiveplus.com
Conceive Plus เป็นเจลหล่อลื่นเพียงชนิดเดียวหรือไม่ที่มีความปลอดภัยต่อตัวอสุจิและเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตร
อาจจะไม่ การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เนทจะพบว่ามีเจลหล่อลื่นอีกหลายยี่ห้อที่สามารถหาซื้อมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม เรามีความเขื่อมันอย่างสูงว่าเจล Conceive Plus® จากบริษัท Sasmar เป็นเจลที่สามารถจำลองสภาพสภาวะแวดล้อมในช่วงเจริญพันธ์ได้ใกล้เคียงที่สุด เพราะเป็นเจลที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออน ซึ่งสามารถพบได้ในมูกช่องคลอดธรรมชาติของผู้หญิงและเป็นตัวสำคัญสำหรับการทำงานและการมีชีวิตอยู่รอดของตัวอสุจิ