Email this to someoneShare on Google+Print this pageTweet about this on TwitterShare on FacebookPin on Pinterest

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตกไข่

อยากทราบวันตกไข่ มีวิธีคำนวณอย่างไร

ช่วงเวลาที่แน่นอนของการตกไข่ในผู้หญิงแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และอาจต้องใช้เวลาศึกษาติดตามรอบเดือนของตัวเองสักพัก การใช้วิธีร่วมกันหลายๆ วิธีอย่างเช่น การสังเกตุมูกไข่ตกร่วมกับการวัดอุณหภูมิร่างกายและการจดบันทึกรอบเดือน จะช่วยให้คุณประมาณวันตกไข่ได้แม่นยำยิ่งขึ้น สมาคมการตั้งครรภ์แห่งสหรัฐอเมริกา American Pregnancy Association แนะนำให้ผู้หญิงเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเดือน และใช้ความรู้นั้นร่วมกับการใช้ชุดทดสอบการตกไข่เพื่อที่จะได้สามารถติดตามวันตกไข่ของตนเองได้ใกล้เคียงที่สุด ข้อมูลจากทางสมาคมฯ บอกไว้ว่า โดยเฉลี่ยผู้หญิงจะมีไข่ตกในช่วงวันที่ 11-21 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนครั้งสุดท้ายมา หรือ 12-16 วันก่อนวันที่ประจำเดือนรอบต่อไปจะมา

ผู้หญิงมีไข่ตกหลังประจำเดือนมาได้ 14 วันไม่ใช่หรือ ?

จริงๆ แล้วไม่ใช่ แต่ยังมีอีกหลายๆ คนรวมถึงแพทย์บางท่าน ยังคงปักใจเชื่อว่าอย่างนั้นอยู่ ช่วงเวลาตกไข่ของผู้หญิงแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน และแม้แต่ในคนเดียวกัน ช่วงเวลาการตกไข่ในแต่ละเดือนก็ยังไม่เหมือนกันอีกด้วย ความคิดที่ว่าไข่ตกหลังประจำเดือนมาได้ “14 วัน” อาจจะมาจากค่าเฉลี่ยของผู้หญิงโดยส่วนมากที่มีไข่ตกในช่วงนี้ หรืออาจจะเป็นเพียงแค่การแบ่งช่วงครึ่งของรอบประจำเดือน 28 วัน ไม่ว่าความเชื่อนี้จะเริ่มมาจากไหนก็ตามมันเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้องนักหากจะนำไปใช้คำนวณหาวันตกไข่ เพราะผู้หญิงทุกคนไม่ได้มีไข่ตกในวันที่ 14 ของรอบเดือน

ในช่วงวันไข่ตก ผู้หญิงจะอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์กี่วัน ?

หลังจากไข่ตกแล้วไข่จะรอการปฏิสนธิอยู่ได้เพียง 12-24 ชั่วโมง แต่เนื่องจากตัวอสุจิสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ 3-5 วันในร่างกายของผู้หญิงในสภาวะที่เหมาะสม รวมกับอายุไข่ที่รอการผสมได้อีกหนึ่งวัน ช่วงภาวะเจริญพันธุ์ของคุณ (มีโอกาสตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์) จะตกอยู่ประมาณ 5-7 วัน

ในขณะที่ประจำเดือนมาสามารถมีไข่ตกได้หรือไม่ ?

สำหรับผู้หญิงที่มีรอบเดือนปกติ การตกไข่ในช่วงมีประจำเดือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ผู้หญิงบางคนที่มีประจำเดือนไม่ปกติ อาจจะมีประจำเดือนสามเดือนครั้งหรือมีมากกว่าสองครั้งในหนึ่งเดือนก็อาจจะมีโอกาสมีไข่ตกในช่วงที่มีประจำเดือนหรือที่คิดว่าเป็นประจำเดือนได้ ถึงอย่างนั้นก็ตาม แทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะมีการตกไข่ในช่วงที่ประจำเดือนมา แต่เนื่องจากตัวอสุจิสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ 3-5 วันในร่างกายของผู้หญิงการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการมีประจำเดือนอาจมีโอกาสตั้งครรภ์ได้

สามารถมีไข่ตกหลังประจำเดือนหมดในทันทีได้หรือไม่ ?

คำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรอบเดือนกี่วัน และมีระยะรอบเดือนกี่วัน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีระยะรอบเดือน 21 วัน (นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนรอบเดือนถัดไปจะมา) และคุณมีประจำเดือน 7 วัน ถ้าเป็นอย่างนี้คุณอาจมีไข่ตกหลังประจำเดือนหมดได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าไข่จะตกในช่วง 12-16 วันก่อนประจำเดือนรอบต่อไปจะมา ซึ่งเท่ากับว่าคุณอาจมีไข่ตกในวันที่ 6-10 ของรอบเดือน (นับวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1)

เราสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่ในขณะที่ประจำเดือนมา ?

การมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ประจำเดือนมาสามารถมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ นั่นก็เป็นเพราะตัวอสุจิสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึงห้าวันในร่างกายของผู้หญิง และหากผู้หญิงคนนั้นมีไข่ตกหลังประจำเดือนหมดการปฏิสนธิก็อาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่กำลังมีประจำเดือนอยู่

ไม่พบมูกไข่ตกยืดๆ ใสๆ จะยังคงมีไข่ตกหรือไม่ ? ในขณะที่ประจำเดือนมาสามารถมีไข่ตกได้หรือไม่ ?

การตกไข่สามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้คุณจะไม่พบมูกไข่ตกที่มีลักษณะ “ยืดใสเหมือนไข่ขาว” ซึ่งสามารถพบได้ในช่วงไข่ตกก็ตาม ผู้หญิงทุกคนย่อมรู้ดีว่ามูกช่องคลอดของตนเองมีลักษณะอย่างไร ซึ่งลักษณะของมูกก็มีความแตกต่างกันไป ในวันที่พบว่ามีมูกหลั่งออกมามากที่สุดคาดว่าวันนั้นคือวันที่มีไข่ตกลงมา หากไม่มีมูกไข่ตกอาจใช้เจลหล่อลื่นที่มีความเป็นมิตรกับอสุจิเพื่อช่วยให้อสุจิอยู่รอดได้ดีและไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของอสุจิ

หากพบว่ามีมูกไข่ตกที่มีลักษณะยืดใสมากกว่าหนึ่งวัน หมายความว่าอย่างไร ?

ผู้หญิงหลายคนอาจพบว่าตนเองมีการหลั่งมูกไข่ตกออกมาก่อนวันไข่ตกสองสามวัน และหลังจากไข่ตกไปแล้วก็ยังพบว่ามีมูกอยู่ หากต้องการใช้วิธีดูมูกเพื่อหาวันตกไข่ควรจะตรวจหาดูช่วงที่พบมูกมากที่สุดซึ่งจะกินเวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงซึ่งเป็นช่วงที่ไข่กำลังรอรับการผสมปฏิสนธิ ถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงก่อนวันตกไข่สามารถมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ด้วย

ถ้าใช้ชุดตรวจทดสอบการตกไข่แล้วได้ผลเป็นบวก หมายความว่าเราจะมีไข่ตกแน่นอนหรือไม่ ?

ชุดตรวจทดสอบการตกไข่ จะตรวจดูว่าคุณมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นไข่ตก (LH) สูงหรือไม่  ระดับ LH จะเพิ่มขึ้นสูงก่อนไข่จะตกลงมา การใช้ชุดตรวจทดสอบจึงสามารถบอกได้ว่าคุณกำลังจะมีไข่ตก แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีไข่ตกลงมาจริงๆ หรือไม่

ผู้หญิงบางคนมี LH อยู่ในระดับสูงอยู่แล้วหากมีสภาวะอาการบางอย่างเช่นเป็นโรค PCOS (polycystic ovaries, ถุงน้ำรังไข่หลายใบ) POF (premature ovarian failure, ภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัย )  หรือในผู้หญิงวัยเลย 40 ปีที่มีอาการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน สภาวะการ์ณต่างๆ เหล่านี้อาจทำให้ได้ผลบวกไม่จริงได้หากใช้ชุดทดสอบการตกไข่

สัญญาณของร่างกายเมื่อมีการตกไข่มีอะไรบ้าง ?

ในช่วงใกล้ไข่ตกหรือในวันไข่ตกอาจพบอาการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกัน •พบมูกไข่ตก •อวัยยะเพศเต่งขึ้น ช่องคลอดแน่นขึ้น •รู้สึกปวดจี๊ด หรือปวดหน่วงๆ ที่ช่องท้องข้างใดข้างหนึ่ง •พบรอยเลือดจางๆ •รู้สึกมีความต้องการทางเพศมากขึ้น •พบว่ามีระดับ LH เพิ่มขึ้นสูง ซึ่งสามารถทราบได้โดยการใช้ชุดตรวจทดสอบ •อุณหภูมิร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง สามารถทราบได้โดยการวัดและพลอตกร๊าฟ •หน้าอกคัด •ท้องอืด •รู้สึกว่ามีความไวต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การมองเห็น การได้ยิน การรับรู้กลิ่นและรสชาติได้ไวขึ้น

ไข่ตกสามารถเกิดขึ้นมากว่าเดือนละครั้งได้หรือไม่ ?

ผู้หญิงไม่สามารถมีไข่ตกมากกว่าหนึ่งครั้งได้ในแต่ละรอบเดือน จึงไม่สามารถเกิดการตั้งครรภ์ได้มากกกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละเดือน การตกไข่หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้ โดยจะเกิดเมื่อมีไข่สองใบหรือมากกว่านั้นถูกปล่อยหลุดออกมาในรอบเดือนเดียวกัน ไข่สองใบนั้นจะถูกปล่อยออกมาห่างกันไม่เกิน 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดลูกฝาแฝด เชื่อกันว่าการตกไข่ครั้งละสองใบนี้สามารถมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากถึง 5-10% ในแต่ละรอบเดือน แต่การที่ไม่ได้มีฝาแฝดออกมามากเท่านั้นเป็นเพราะกระบวนการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “vanishing twin phenomenon” ซึ่งทำให้ตัวอ่อนตัวใดตัวหนึ่งถูกกำจัดไป

ไข่ตกสามารถเกิดขึ้นมากว่าเดือนละครั้งได้หรือไม่ ?

ด้วยเหตุที่ผู้หญิงมีการตกไข่ 12-16 วันก่อนมีประจำเดือนรอบใหม่ การตั้งครรภ์โดยไม่มีประจำเดือนจึงสามารถเกิดขึ้นได้ ผู้หญิงที่ประจำเดือนขาดด้วยสาเหตุบางอย่าง (เช่น มีน้ำหนักตัวต่ำมากๆ กำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตร หรืออยู่ในช่วงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน) มีความเสี่ยงเกิดการตกไข่ในช่วงเวลาใดก็ได้ สำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตรแล้ว การที่ประจำเดือนขาดไปจะส่งผลให้การตรวจหาวันตกไข่ค่อนข้างทำได้ยากหากไม่ได้พลอตกร๊าฟอุณหภูมิหรือตรวจดูมูกไข่ตกควบคู่กันไปด้วย

หากมีประจำเดือน เป็นไปได้ไหมที่ไม่มีไข่ตก ?

การมีประจำเดือนไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีการตกไข่ ผู้หญิงบางคนอาจมีภาวะไข่ไม่ตก (anovulatory cycle) และอาจพบมีเลือดปริมาณเล็กน้อยซึ่งอาจทำให้เข้าใจว่านั่นคือประจำเดือน แท้ที่จริงแล้วเลือดที่เห็นนั้นไม่ใช่ประจำเดือน แต่เป็นเลือดที่มาจากผนังโพรงมดลูกที่ถูกสร้างขึ้นมาและไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้หรือจากการที่ร่างกายมีระดับเอสโตรเจนลดลง 

 

เรียบเรียงโดย Maveta  -ข้อมูลจาก americanpregnancy.org

 

หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการตกไข่

คำนวณหาวันตกไข่

อาการของร่างกายเมื่อมีการตกไข่