มีบัตรคนจนปี 65 สามารถสมัครโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีกได้ไหม 2023/2566

บัตรคนจนปี 65 เงินเข้า 3 วัน โปรดเช็คให้ดี

โครงการบัตรคนจนปี 65 คือโครงการบัตรคนจนล่าสุดที่จะเกิดขึ้นในต้นปี 2566 โดยผู้สมัครโครงการอาจสงสัยว่าเงินเข้าวันไหน? จากการตรวจสอบผ่านข่าวออนไลน์ตามที่ต่าง ๆ พบว่าบัตรคนจนปี 65 จะโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียน 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกคือวันที่ 1 มกราคม 2566 รัฐจะโอนเงินให้ 200-300 บาทเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ได้รับเงิน 500 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าเดินทาง ได้วงเงินซื้อก๊าซหุงต้มอีก 45 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน ต่อมาในวันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ถือบัตรคนจนปี 65 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100 บาทสำหรับค่าน้ำ และค่าไฟ 315 บาท แต่ท่านต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขบัตรคนจน และวันสุดท้ายที่รัฐจะโอนเงินบัตรคนจนปี 65 คือวันที่ 22 มกราคม 2566 โดยผู้มีบัตรคนจน 65 จะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มอีก 200 บาท โดยต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนใช้งานบัตรคนจน 65

รู้หรือไม่? บัตรคนจน 65 สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นในปี 2566 ท่านต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามร้านค้าเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ แต่ทว่าโครงการบัตรคนจนปี 65 นี้ ท่านสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้ สำหรับเงื่อนไขของการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ทางรัฐได้กำหนดเงื่อนไขบางส่วนเข้ามาเพิ่มเติม กล่าวได้ว่าผู้มีสิทธิลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรคนจนปี 65 ต้องมีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 2 แสนบาท อีกทั้งยังต้องนำทรัพย์สินทางการเงินมาให้เจ้าหน้าที่พิจารณา หากมีทรัพย์สินรวมกันแล้วมูลค่าเกิน 1 แสนบาทขึ้นไปก็จะไม่ผ่านการอนุมัติบัตรคนจน 65 ฉะนั้น ท่านที่จะสมัครก็ควรเช็คคุณสมบัติตนเองให้ดีก่อน หากถามว่าเงินบัตรคนจนล่าสุดตนเองจะได้กี่บาท ซึ่งท่านต้องไปเช็คบัตรคนจนล่าสุดดูก่อน เพราะจะมีเงินบางส่วนที่ไม่ได้รับทุกคน เช่น เงื่อนไขการช่วยเหลือค่าน้ำและค่าไฟ เป็นต้น ดังนั้น หากใครคิดว่าตนเองได้สิทธิบัตรคนจนปี 65 แล้วต้องได้เงินเท่ากันหมด เป็นความเข้าใจที่ผิด

มีบัตรคนจนปี 65 สามารถสมัครโครงการคนละครึ่งเพิ่มอีกได้ไหม?

สำหรับท่านที่มีบัตรคนจนปี 65 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมบัตรคนจนล่าสุดจะไม่สามารถสมัครโครงการคนละครึ่งได้อีก เนื่องจากผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์จะได้ผลประโยชน์ทับซ้อนกันกับผู้ได้สิทธิโครงการคนละครึ่ง หากท่านมีบัตรคนจนปี 65 แต่อยากเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแทน ท่านต้องทำการสละสิทธิบัตรคนจนปี 65 โดยนำบัตรมาคืนที่สำนักงานคลังของจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง อนึ่ง ทราบมาว่าบัตรคนจน 65 จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมเร็ว ๆ นี้ในต้นปี 2566 เพื่อความแน่ใจ ท่านสามารถเช็คบัตรคนจนล่าสุดหรือทำการตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อที่จะได้ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องไม่คาดเคลื่อน หวังว่าการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งให้ชีวิตของหลายครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเอาชีวิตผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายในปัจจุบันไปได้