‘บริษัทเงินทุน’ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่ให้วงเงินเหมือนธนาคาร

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแบ่งประเภทหลัก ๆ ได้กี่ประเภท?

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวของกับการเงินแต่อาจจะมีความหลากหลายกว่าธนาคารหรือมีความคล้ายคลึงกับธนาคารก็ได้ เราสามารถแบ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ออกเป็น 8 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ บริษัทเงินทุน กองทุนประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์การจัดกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และโรงรับจำนำ แต่ถ้าพูดถึงสถาบันการเงินมี 2 ประเภทใหญ่กว่านี้ก็แบ่งได้เป็นธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร สำหรับปี 2567 กล่าวได้ว่าประเภทสถาบันการเงินที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีหน้าที่สำคัญแทบจะทั้งหมด ตัวอย่างเช่นบริษัทประกันชีวิต ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้าโดยเฉพาะ ใครที่กำลังมองหาประกันดี ๆ สักตัวอาจจะต้องปรึกษาสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารประเภทดังกล่าวหลาย ๆ แห่งแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อแตกต่างเหล่านั้น ทั้งนี้ สถาบันการเงินในประเทศไทยแต่ละประเภทพร้อมให้การบริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยความเป็นธรรม

‘บริษัทเงินทุน’ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่ให้วงเงินเหมือนธนาคาร

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทยมีหลายประเภทด้วยกัน และแต่ละประเภทยังมีหน้าที่ให้บริการแตกต่างกันอีกด้วย แต่ถ้าถามว่าในบรรดาสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแบบไหนที่มีความใกล้เคียงกับธนาคารในลักษณะปล่อยเงินกู้มากที่สุด ก็คงต้องตอบว่าเป็นสถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนนั่นเอง เบื้องต้นหลายคนอาจคิดว่าประเภทสถาบันการเงินดังกล่าวอาจให้วงเงินกู้น้อยกว่าธนาคารอย่างแน่นอน แต่ถ้าได้ลองเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินกู้ของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเหล่านี้ในปี 2024 บางแห่งจะพบว่าให้วงเงินสูงพอ ๆ กันกับธนาคารเลย แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินในประเทศไทยแบบบริษัทเงินทุนอาจมีจุดด้อยกว่าธนาคารตรงที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ไม่มีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อที่ต้องใช้เงินทุนหลัก 10 ล้านบาทขึ้นไป ในที่นี้อาจหมายถึงสินเชื่อธุรกิจ เป็นต้น แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการใช้เงินทุนมากขนาดนั้น บริษัทเงินทุนก็อาจเป็นประเภทบริษัทที่ตอบโจทย์ได้

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร แต่ได้รับการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์การเงินทีเด็ดอะไรบ้าง?

สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าสถาบันการเงินคืออะไร อธิบายสั้น ๆ ได้ว่าสถาบันการเงินคือบริษัทที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการการเงินซึ่งบังแบ่งประเภทสถาบันการเงินได้ออกไปอีกหลายประเภท แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแต่ได้รับการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเราเรียกสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารดังกล่าวสั้น ๆ ได้ว่า Non-Bank โดยผลิตภัณฑ์ทีเด็ดของ Non-Bank มีความเหมือนกันกับธนาคารเลยก็ว่าได้ ตัวอย่างเช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ บัตรเครดิต และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์  ซึ่งในปี 2024 เราจะเห็นได้ว่ามีสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารดังกล่าวเกิดขึ้นมากมาย ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความต้องการของผู้คนที่จำเป็นต้องใช้เงินด่วนมากขึ้นกว่าเดิม แต่เนื่องจากตนเองไม่สามารถกู้ยืมจากธนาคารได้ทำให้ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินที่ว่ามานี้ อย่างไรก็ตาม ใครที่อยากตามต่อว่าสถาบันการเงินในประเทศไทยมีกี่ประเภท ก็อาจจะลองไปค้นหาข้อมูลอีกครั้ง เพราะตามจริงสถาบันการเงินในประเทศไทยแบ่งประเภทยิบย่อยอีกค่อนข้างมาก