maveta.com บริการให้กู้เงินด่วนผ่านแอปเงินกู้ถูกกฎหมายที่ทราบผลภายใน 30 นาที เช่น Dolfin Money แอพป๋า แอพฟินนิกซ์ เป็น และยังมีบริการเกี่ยวกับการกู้เงินกับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่าง กู้เงินกรุงศรี กู้เงินธนาคารกรุงเทพ และกู้เงินกสิกรไทยอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รวบรวมบริการเกี่ยวกับแอพผ่อนของที่น่าเชื่อถือไว้มากมาย เช่น แอพ thisshop ufund ผ่อน ulite เป็นต้น รวมไปถึงเรายังได้ทำการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนซิมและโครงการรัฐบาลใหม่ล่าสุดอีกด้วย
เพจเฟสบุ๊คของเรา